У разі невідповідності продукції, що поставляється, технічним вимогам або виявлення виробничого браку, Виробник зобов'язується зробити обмін продукції. Тобто повернення невідповідної продукції можливе лише на умовах заміни на аналогічну продукцію або світну продукцію іншого асортименту на таку ж суму.

Можливі причини повернення

Підставою для повернення (заміни) продукції може бути одна з наступних причин:

  1. Доставлена інша продукція.

  2. Продукція пошкоджена через неякісну упаковку.

  3. Виявлено прихований брак продукції.

За наявності зауважень за кількістю та якістю до партії Продукції Дилер (Агент) складає перелік претензій і передає Виробнику в строк не більше 2-х банківських днів з моменту поставки продукції за допомогою факсимільного чи електронного зв'язку з подальшим відправленням оригіналу документа на адресу Фабрики з виробництва матеріалів, що світяться.

У разі згоди з претензіями Дилера (Агента), Виробник протягом 15 (п'ятнадцяти) днів зобов'язаний надати Дилерові партію продукції на повторну прийомку.

У разі незгоди з претензіями Дилера (Агента), Виробник протягом 5-ти банківських днів повинен направити на адресу Дилера (Агента) мотивовану відмову в письмовій формі за допомогою факсимільного зв'язку з подальшим відправленням оригіналу документа на адресу Дилера (Агента).

З усіх питань, пов'язаним з поверненням невідповідної продукції, необхідно звертатися до менеджера компанії.